LOVE HEALS X EIGHT HOUR Limited Edition Skin Protectant, Original

690,000

GIỚI THIỆU VỀ PHIÊN BẢN GIỚI THIỆU NÀY:

Một tình yêu nhỏ có thể đi một chặng đường dài.
Đó là sự thật. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với nghệ sĩ truyền thông hỗn hợp J. Goldcrown trên một bộ sưu tập phiên bản giới hạn – thiết kế đầy màu sắc, hạnh phúc truyền tải để kỷ niệm sức mạnh chữa bệnh của tình yêu.

“Eight Hour® Cream là một sản phẩm được yêu thích rộng rãi, vì vậy nó làm cho đối tác hoàn hảo cho khái niệm #lovewall. Mọi người có thể bỏ đi với ý tưởng khác về ‘tình yêu chữa lành’ có nghĩa là gì đối với họ.” – James Goldcrown